Günberi ve Günöte Nedir?

Günberi ve günöte nedir?

Günberi ve Günöte Nedir?

Günberi ve günöte kelimeleri; astronomik alanda kullanılsa da, aslında daha çok coğrafi alanlarda kullanılmaktadır. Yani iki kelime, tamamı ile coğrafi terimleri temsil etmektedir. Fakat günümüzde, günberi ve günöte kelimeleri daha çok astronomi alanına kaymış olup, gök cisimleri için kullanılan sayılı terimlerdendir. Ayrıca bu terimler, gök cisimleri arasında yakınlık ve uzaklık olarak kullanılmaktadır.

Günberi ve Günöte Ne Anlama Gelmektedir?

Günberi, bir gök cisminin periyot olarak Güneş’e en yakın konumundaki ismidir. Türkçe’de ki anlamı ise, günyakın veya güneşe yakın olarak bilinmektedir.

Günöte, bir gök cisminin periyot olarak Güneş’e en uzak konumundaki ismidir. Bu terimin Türkçe’de ki anlamı ise, günuzak veya güneşe uzak olarak bilinmektedir.

Not: Günberi, genellikle 4 ila 6 Ocak aralarında yakın konuma gelmektedir. Günöte ise, 4 ila 6 Temmuz aralarında olmaktadır.

Yorum Gönder