Dünyada Kaç Din Vardır?

Dünyada Kaç Din Vardır?

Din adamları tarafından oluşturulan anket, Dünyada bulunan tüm kıtalarda ve ülkelerde resmi olarak yayınlandı. İnançlı ve inançsız olarak sunulan ankette, tam 4.300 din arasından birçok yerel dinlerde mevcuttu. Ayrıca, Dünyada en çok inanılan din; Hristiyanlık seçilirken, Dünyada popüler olmayan ve belli bir kısım tarafından inanılan din ise; Tenrikyo dini oldu.

Dünyadaki din sayısı ne kadar?

Dinlerin Dünya Üzerinde Dağılımı

Ankette 4.300 din arasından ilk 10’da yer alan bazı dinler, 100 milyonu aşan dinler olmayı başarmış ve Dünyada en çok inanılan dinler sınıfına girmişlerdir. İşte ilk 10 içerisinde olan ve insanlar tarafından inanılan dinler; (dinler rakamlara göre sıralanmıştır)

- Hristiyanlık: 2.2 milyar kişi

- İslam: 1.5 milyar kişi

- Dinsiz: 1.1 milyar kişi

- Hinduizm: 1 milyar kişi

- Konfüçyüsçülük: 390 milyon kişi

- Budizm: 380 milyon kişi

- Ateizm: 250 milyon kişi

- Afrika Dinleri veya Tarikatları: 100 milyon kişi

- Şii İslam: 120 milyon kişi

- Yahudilik: 14 milyon kişi

Yorum Gönder