Masonluk Hakkında 10 İlginç Bilgi

Masonluk Hakkında 10 İlginç Bilgi

Mason tarihi, aslında İskoçya ve İngiltere ülkeleri arasında oluşmaktadır. Bazı kaynaklara ve tarihi arşivlere göre; Masonluk, ilk olarak İskoçya’da ortaya çıkmış ve 16. yüzyılların başlarında kurulmuştur. Diğer kaynaklara göre de; İngiltere’de ortaya çıkmış ve 17. yüzyılda kurulmuştur. Ayrıca, arşiv kayıtlarına ve eski sembolik Mason işaretlerine göre, Masonluğun gerçek anlamda ortaya çıkması, Dünyaya yayılması İngiltere’den olmuştur. Yani, Masonluğun yaşanması ve hayata geçmesi, İngiltere ülkesinde görüşmüş, İngiltere’den tüm insanlığa yayılmıştır.

Masonların sembolleri

Masonluğun Felsefesi ve Dünya Görüşü

Masonluğun kurulma amacı, kaynaklar araştırılarak gün yüzüne çıkartılmış ve sanılanın aksine, daha doğru olduğu savunulmuştur. Bu incelemeler ve araştırmalar sayesinde; Masonluğun Dünyaya hoşgörü ve saygı getireceğine, hatta tüm insanların, tüm ülkelerin eşit kılınacağına inanılmıştır. Ayrıca, Masonluğun en önemli kuruluş amaçlarından olan bir diğer bilgisi ise; Tek Tanrı’ya inanmak ve Mason üyelerinin 4 büyük dinden birine inanmaları gerekmektedir.

Mason yönetimi

Masonluk Dereceleri Nelerdir?

Masonlukta toplam 33 derece bulunmaktadır ve bu dereceler sayesinde; yöneticiler, başkanlar veya alt masonluklar bilinmektedir. İşte o mason derecelerinden birkaçı;

- 1. Masonluk Derecesi: Çırak Üye

- 2. Masonluk Derecesi: Kalfa Üye

- 3. Masonluk Derecesi: Usta Üye

- 4. Masonluk Derecesi: Ketum Üstat Üye

- 5. Masonluk Derecesi: Mükemmel Üstat Üye

- 6. Masonluk Derecesi: Sır Katip Üye

- 33. Masonluk Derecesi: Büyük Genel Müfettiş Yönetimi

Mason üye toplantıları

Masonluk İle İlgili Bilgiler

- 2017 verilerine göre; Masonluk adlı loncanın, yaklaşık olarak 4.5 milyon üyesi ve 100 yönetim üyesi bulunmaktadır.

- Masonlukta sembol ve figürler en önemli unsurlar arasında görülmektedir. Bu sembollere ve figürlere en iyi örnek; daire içerisinde bulunan pergel ve gönyedir.

- Nazi rejimi adı atlında yapılan ve masonları bu rejim içerisinde istemeyen Naziler, tarihi kayıtlara göre; 100.000 ila 300.000 masonu katletmiştir.

Nazilerin mason katliamı

- ABD’de bulunan Özgürlük Heykeli’nin ve yapı sahibinin, mimarisinin sahibi masondur.

- Neil Armstrong ile Ay’a ayak basan kişi olarak bilinen Buzz Aldrin, mason loncasına üyedir.

- Herhangi bir etkinlikte veya toplulukta, Mason’ların diğer masonları tanıyabilmesi için bazı semboller giymektedirler. Bu semboller, genellikle; daire şeklindeki pergel-gönye sembolüdür veya yine içerisinde pergel ve gönye olarak yüzüktür.

Mason yüzük sembolü

Yorum Gönder