Paralel Evren Hakkında Bilgiler

Paralel Evren Hakkında Bilgiler

Paralel evren, teoriler ile güçlendirilmiş ve geçmişten günümüze kadar üzerinde teori bazlı çalışmalar yapılan çok önemli bir astronomik bilim konusudur. İlk olarak 1895 senesinde ve ilk teorileri ile paralel evren var mı sorusunu soran Hugh Everett, fizik camiasında çok tartışılır bir konu ortaya atmıştır. Fizik ve astronomi alanlarını ilgilendiren ve evrenin neredeyse en önemli konularından birisi olan paralel yaşam veya evren, günümüzün de en büyük konusu, teorisi olmayı başarmıştır.

Teknolojinin ilerlemesiyle hız kazanan paralel evren konuları, bilim insanları tarafından titizlikle ele alınmakta olup, geçmişten günümüze kadar gelen paralel evren teorilerini araştırmaktadırlar. Fakat, günümüzün fizik ve astronomi çalışmalarında yetersiz kalan bu konu, ne yazık ki sadece bilim insanlarının umdukları veya sundukları bilgiler ile kalmaktadır.

Paralel evrenler

Paralel Evren Hakkında İlginç ve Şaşırtıcı Bilgiler

- Gök bilimcilere ve fizik alanında teori çalışmaları yapmış bilim insanlarına göre, büyük patlamanın sebebi; paralel evrende yaşanan doğa olaylarından gelmektedir. Yani, paralel evrende kıyamet kopmuş olabilir veya paralel evren, büyük patlamayı tetiklemiş olabilir.

- Fiziğin temel kurallarına ve denklemlerine göre, paralel evren ile ilgili her teori, aslında birer gerçektir ve var olması kusursuzdur. Kısacası, fizik alanına göre paralel evren, kanıtlanabilir farklı bir yaşam yerleşkesidir.

- Yine büyük patlama ile ilgili bir teori sunan bilim insanları, paralel evrene geçememize veya paralel evreni görmeyişimize, büyük patlamanın neden olduğunu nitelendirmektedirler.

Çoklu evrenler

- Zaman kavramı, fizikteki teoriler ile güçlendirildiğinde, paralel evrende de aynı işlemektedir. Yani, olası bir evren geçişinde zamana değer hiçbir şey değiştirilmez, zaman olduğu gibi akmaktadır.

- Paralel evrende yaşadığımızı varsayarsak, bu durum bilim insanlarına göre şöyle; paralel evrende yaşıyor olsaydık, aslında bugün ki evrenimizden hiçbir farkı olmazdı. Hem zaman kavramı, hem de bilim kanunları tartışmasız aynı olurdu. Tek değişen sistem, atomlarımız ve onlardan daha küçük maddecikler olurdu.

- Einstein’e göre; paralel evren veya evrenler çoklu bir sisteme sıralanmış şekildeler. Yani paralel evrenler, Dünya’nın belli bölgelerinde üst üste sıralı bir şekilde dizilmiş ve her sırasında başka bir ırkın, yaşam fonunun yaşadığını ön görmektedir.

Yorum Gönder