Ekonomi Nedir?

Ekonomi Nedir?

Ekonomi, yalın bir dille anlatılacak zor kelimelerden bir tanesidir. Çünkü ekonomi kelimesinin türevleri ve çoğul kelimeleri vardır. Ve bu kelimeler; Dünya Ekonomisini, Ülke Ekonomisini ve son olarak, Küresel Ekonomiyi kapsamaktadır. Ayrıca ekonomik durumlarda, kişisel ve kurumsal grafiklerde bu faktörlerin içerisindedir. Peki, ekonomiyi ve ekonomik kalkınmaların ne olduğunu, gerçek anlamda biliyor muyuz?

Ekonomi, aslında tüm çağlarda boy göstermiş en önemli aktivitelerin başında gelir. Sümerliler’den tutun, Babil halkına kadar birçok kesim ekonomik kalkınma stratejisi adı altında ticaret yapmıştır. Ve bu önemli ticaretler, günler geçtikçe çoğalmış, yerini ihracat ve ithalat kelimelerine bırakmıştır. Bu kelimelerin çıkardığı daha değişik ekonomik kalkınmalar mevcuttur. Örneğin; ülkelerin mal ve mülk sahibi olması, bireysel kişilerin, para yardımı ile alış-veriş ve bu alış-verişlerinde senet imzalaması gibi nesnel durumlardır.

Ekonomi nedir?

Ekonomi Bilim Dalı Mıdır?

Bilim dalları içerisinde birçok kelime anlamları vardır ve bu kelimelerin içerisinde ekonomi, ekonomi mühendislerine göre bilim dalı olmaya aday bir sistemdir. Ayrıca, ekonominin her kültürde ve her ülkede anlam taşıyacağı bazı ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler;

- Almanya: Paranın yardımı ile yapılan alış ve verişler, değiş – tokuş anlamlarına gelmektedir.

- Ukrayna: Ekonomi, tamamı ile halkındır ve ülke ekonomisinin payından gelir sağlanır.

- Amerika: Ülke ekonomisi adı altında yapılan tüm hibeler, devletin hazinesine girer ve kurumlarda bu sistemden faydalanır.

- İsviçre: Ülkede yabancı kaynaklı yapılan her ticaret, ülke ekonomisini kaldırmaya yönelik yapılmalı ve bu ticaretler, senet üzerinden yapılmalıdır.

ekonomi bilim dalıdır.

Ekonomi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ekonomi hakkında herkesin bilmesi gerekenler, alış verişlerde olsun, ülke ticaretlerinde olsun, çok önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler;

- Para karşılığında yapılan her ticaret, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

- Bir hükümet, bireysel harcamalarında, tamamı ile halkın vergilerinden harcama yapmaktadır.

- Kurum harcamaları, devletin hazinesi olarak belirtilen sistemden yapılmaktadır. Ve bu harcamaların çoğunu, bağlı olduğu ülke vatandaşları vergilerinden ödemektedir.

- Enflasyon, birçok ülkenin alış veriş ve dış ticaretlere açık olması ile yapılmaktadır.

Yorum Gönder