Yeniçeri Ocağı Nedir?

Yeniçeri Ocağı Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan yeniçeri ocağı, tamamen kült Osmanlı halkından oluşmaktaydı. Fakat padişah değişimleriyle meydana gelen yeni yasalar ve maddeler, yeniçeri ocağının da yasalarını ve kurallarını değiştirdi. Normal yasalara nazaran, yeniçeri ocağına, yabancı bir milletten insan giremiyordu. Fakat, sonradan kabul edilen bazı kurallar gereği, fed edilen yerlerdeki çocuklar ve eli silah tutan orta yaştaki yetişkinler, yeniçeri ocağına katılabiliyordu. Böylece Osmanlı’nın ordu düzeni, daha iyiye gidiyor ve topraklarını hızlı bir şekilde genişletebiliyordu.

Osmanlı yeniçerisi nedir?

Yeniçeri Ocağının Subayları Nasıl Seçiliyordu?

Yeniçeri ocağının içerisinde, toplam 3 tane askeri rütbe vardı. Bu rütbeler, günümüzün subayları, astsubayları ve erleri gibi normal şekildeydi. Osmanlı askeriyesinde komutan seçimleri ise, fiziki ve zekalı kişilere göre seçiliyordu.


Yeniçeri Bayrakları ve Sancakları Nedir?

Yeniçeri bayrakları, II. Selim zamanında değiştirilmiş olup, II. Selim zamanında hariç hiçbir değişime uğramamıştır. Ayrıca, II. Selim’den önce bu bayraklara ve sancaklara verilen genel isim; İmam-ı azam bayrağı’dır. Ayrıca, savaşlarda bayrak taşıyan insanlara ise, bayraktar adı verilmiştir.

Yeniçeri askerleri ve toplar

Yeniçeri Ocağının Teşkilat Yapısı Nasıldır?

Yeniçeri teşkilatı, Dünya’ya nam salmış, özel eğitimli askerler olarak bilinmekteydi. Osmanlı’nın yükselmesinin hemen ardından, teşkilat yapısı da iyi güçlendi ve Mete Han’ın 10’luk düzeninde yer edildi. Yani yeniçeri ocağının teşkilat yapısı, 10’luk düzen şeklindeydi.

Yeniçeri Ocağı Neden Kapatıldı?

Yeniçeri ocağının kapatılması, Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlar aracılığı ile ilk defa halka duyurulmuştur. Ancak, Şehzade Mustafa’nın idamından sonra, yeniçeri ocağı iyice kızgınlaşarak, bu durum bir süre kapatılmıştır. Hemen sonrasında ise, yeniçeri ocağında bulunan askerler, kendi aralarında padişahı indirmeye çalışmışlardır. Bu yüzden ocak, III. Selim zamanında kapatılmıştır.

Yeniçeri savaşları

Yeniçeri Ocağı Hangi Silahları Kullanıyordu?

Yeniçeri ocağında kullanılan silahlar, kılıç ve kalkan olarak tarih kitaplarında yerini edinmiştir. Ancak Osmanlı ordusu, askeri yapısı sebebi ile birçok top ve güdümlü toplarla birlikte savaşlara katılmıştır. İlk top, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptırılmış olup, Kanuni Sultan Süleyman zamanında geliştirilmiştir.

Yorum Gönder