Türklerin Kullandığı Eski Alfabeler Nelerdir?

Türklerin Kullandığı Eski Alfabeler Nelerdir?

Türkler, tarih boyunca farklı kıtalar da ve farklı medeniyetlerde yaşamlarına devam etmiş, her ne kadar farklı kıtalar da yaşamlarını sürdürseler de, gelenek ve göreneklerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Gelenek ve görenekler dışında, birçok değişime uğrayan Türk milleti, farklı alfabeler kullanarak, çağlara ayak uydurmuş ve Türkler, tarihi boyunca 5 alfabe kullanmıştır.

Türklerin kullandığı alfabeler

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin kullandığı alfabeler ve özellikleri, çağ boyunca ne kadar değişime uğrasa da, diğer milletlerin dillerinde oluşan farklılıklar ve aksanlar gibi değişimler Türk alfabelerinde gözle görülür fazla bir değişime uğramamıştır. İşte geçmişten günümüze kadar Türklerin kullandığı alfabeler;

Göktürk Alfabesi

Orhun alfabeleri olarak da bilinen ilk Türk alfabesi, Türkler tarafından kullanılmış ve kült bir alfabe olma özelliği taşımaktadır. Göktürk alfabesi, 38 harften oluşmakta olup, sağdan sola doğru yazılabilmektedir.

Göktürk alfabesi

Uygur Alfabesi

Uygur medeniyeti tarafından kullanılan Uygur alfabesi; 18 tane işaretten ve farklı sembollerden oluşmaktadır. Ayrıca harfler ve semboller; bitişik, kalın ve son olarak eğik şekilde yazılabilir. Göktürk alfabesi gibi, sağdan sola doğru yazılıp, okunmaktadır.

Uygur alfabesi

Arap Alfabesi (İslam Alfabesi)

Türklerin İslam dinini kabul etmesinden hemen sonra, Arap alfabesine geçilmiştir. Ayrıca, Türklerin tarih boyunca yaygın olarak kullandığı ve Türk milletinin çoğunluğu Arap alfabesini kullanmıştır. Arap alfabesinin özellikleri ise, 28 harften oluşur. Fakat, Türklerin kullanmış olduğu Arap alfabesinde, 31 – 36 arası harften oluşmaktadır. Diğer alfabeler gibi, sağdan sola doğru yazılmaktadır.

Arap-İslam alfabesi

Kiril Alfabesi

Kiril alfabesi, aslında Rus askerlerinin Rusya’ya yaşayan Türkleri zorlamasıyla ortaya çıkmış alfabeler arasındadır. Ruslar, Türklere tek bir alfabe yasağı koymuş ve Rusya’da yaşayan Türkler ise Kiril alfabesini benimsemişlerdir. Günümüzdeki kullanım alanı halen Rusya’da yaşayan Türklere aittir. Diğer alfabeler gibi sağdan sola değil, soldan sağa doğru yazılıp, okunmaktadır.

Kiril alfabesi

Latin Alfabesi

Latin alfabesi, tarihi arşivlere ve kayıtlara göre, ilk defa Azeri Türkleri tarafından kullanılmış bir alfabe olma özelliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra, yaklaşık 1928’de Türkiye milleti tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Türkiye ve Avrupa da bulunan tüm Türkler bu alfabeyi kullanmaktadır. Öğrenilmesi ve anlaşılması orta düzeyde olan diller arasındadır. Soldan sağa doğru okunmakta ve yazılmaktadır.

Latin alfabesi

Yorum Gönder