Astronomiye Yön Veren Bilim Adamları

Astronomiye Yön Veren Bilim Adamları

Astronomiye yön veren bilim adamları sayesinde, uzay hakkında birçok açıklanamayan bilgiler ve dosyalar gün yüzüne çıkmış, insanoğlu uzay hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmuştur. Bu bilim adamları, Dünya’nın farklı coğrafyalarında yaşamış ve her kıtadan her ülkeden astronomi alanında yoğun çalışmalar yapılmıştır.

astronomiye yön veren bilim adamları

Astronomi ve Bilim Adamları

Astronomi, bilim sektörü içerisinde en sık çalışılan ve üzerinde farklı teoriler yürütülen bir meslek dalıdır. Geçmişten günümüze kadar ünlü bilim adamları, astronomi hakkında makaleler ve teoriler üretmiştir. Üretilen makaleler ve teoriler, bugün okullarda ve eğitim merkezlerinde öğretilmektedir.

Astronomiye Katkı Sağlayan Bilim Adamları

Stephen Hawking (1942 - 2018): 1955 ve 1960’lı senelerde yazmış olduğu makaleler ve teoriler ile gündeme gelen Hawking; kara delikler, kuantum mekaniği ve genel görelilik kuramları ile sayılı bilim adamları arasına girmiştir.

Not: Stephen Hawking’in biyografisine ve çalışmalarına ulaşmak için; buraya tıklayabilirsiniz.

Carl Sagan (1934 - 1996): Bilim sektörünün popülerleşmesinde etkili olan Sagan, astrobiyoloji hakkında makaleleri ile tanınmaktadır. Mesaj ve Cosmos kitapları ile ünlenen bilim adamı, evrenin bilim babası olarak da bilinmektedir.

Edwin Hubble (1889 - 1953): 1920’li yıllarda en büyük serüvenini yaşayan bilim adamı Hubble, evren ile ilgili makalelerle gündeme gelmiş ve birçok teorisini kanıtlamıştır. Kanıtlanan teorileri içerisinde en büyük fikri olan evrenin genişlemesi, büyük bilim adamı unvanını getirmiştir.

Albert Einstein (1879 - 1955): Evrenin bilinen en büyük ve en zekalı bilim adamı unvanını taşıyan Einstein; ışık hızları, kütle-enerji kavramları ve genel görelilik teorileri ile bilinmektedir. Einstein’in sadece genel görelilik çalışmaları, bilim adamına devrim niteliğinde bir şöhret getirmiştir.

Isaac Newton (1642 - 1727): Tarihin gördüğü ve tüm ülkelerde nesnel olarak kabul edilen çalışmaları ile tanınan Newton, kütle çekimleri, hareket kanunları üzerinde teoriler yürütmüş ve birçok bilim adamına yardımcı olmuştur.

Not: Isaac Newton hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için; buraya tıklayabilirsiniz.

Johannes Kepler (1571 - 1630): Kepler, yıldızlar ve gezegenler üzerinde yaptığı çalışmalar ile bilinen bir bilim adamıdır. Genellikle çalışmaları, gezegenlerin hareket ivmeleri ve temel yasa kanunları üzerine olmuştur.

Galileo Galilei (1564 - 1642): Modern bilim ve astronominin babası olarak bilinen Galilei, teleskopla ilk gözlem yapan bilim adamı kategorisinde yer almaktadır. Teleskobu ile birçok gezegeni gözlemlemiş ve günümüz astronomisine büyük katkılar sağlamıştır. Galilei’nin gözlemlemiş olduğu gezegenler ve doğal uydular; Jüpiter ve doğal uyduları, Satürn ve doğal uyduları, Satürn’ün halkaları gibi devasa gözlemlerdir.

Ali Kuşçu (1403 - 1474): Osmanlı Devleti’nin büyük astronomicileri arasında yer alan Ali Kuşçu, döneminin çok büyük buluşlarını ve teorilerini gerçekleştirmiştir. Bu teorilerini ise Fethiye adlı kitabında anlatmıştır.

Nicolaus Copernicus (1473 - 1543): Döneminde yaşayan birçok bilim adamının teorilerine çürütmüş ve kendi gözlemlerince yaptığı yüzlerce çalışmasını tüm dünyaya duyurmuştur. Yaptığı çalışmalardan bazıları; gezegenlerin ve doğal uyduların, Güneş’in etrafında bağımlı olarak döndükleridir.

Ömer Hayyam (1048 - 1131): İranlı olarak bilinen Ömer Hayyam, dünyanın ilk gözlemevini kuran ve çalışmalar yapan bilim adamı olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Ayrıca, Celali Takvimi de hazırlayan ve dünyaya sunan ilk bilim adamıdır.

Eratosthenes (M.Ö. 200): Mısırlı bilim adamı, Dünya’nın çevresini kendi geliştirdiği algoritma sistemi ile hesaplamış ve döneminde geliştirdiği birçok teori, günümüzde hala kullanılmaktadır.

Yorum Gönder